KANSAINVÄLINEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO

TIAG® – A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

TIAG® (The International Accounting Group) on tammikuussa 2003 perustettu, kansainvälinen itsenäisten tilintarkastusyhteisöjen liittoutuma, jolla on maailmanlaajuisesti 115 jäsenyritystä yli 70 maassa.

Maura Audit Oy on jäsen TIAG:ssa (The International Accounting Group, kansainvälinen itsenäisten tilintarkastusyhteisöjen liittoutuma), joka tarjoaa monipuolista taloushallintopalvelua kaikkialla maailmassa.

TIAG:n jäsenet valitaan tarkasti harkiten. Valintakriteerit perustuvat ammatilliseen pätevyyteen, asiakaspalvelun laatuun, maineeseen sidosryhmien keskuudessa sekä muiden jäsenyrityksien suosituksiin. TIAG:n jäsenet ovat hyvämaineisia, hinta-laatusuhteessa kilpailukykyisiä tilintarkastusyhteisöjä, joilla on asiantuntemusta ja ammattitaitoa paikallisista markkinoista.

Sitoutuminen laatuun

Parhaan laadun ylläpitämiseksi kaikki TIAG:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja standardeihin, mukaan lukien:

  • Erinomaisten ja kustannustehokkaiden taloushallintopalveluiden tarjoaminen
  • Vahvojen asiakassuhteiden ja henkilökohtaisen palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen; tarjotun palvelun tehostaminen liittouman jäsenten käytössä olevien kansainvälisten resurssien avulla
  • Selkeä kommunikointi asiakkaille toimeksiantojen ehdoista ja toimeksiantojen edistymisestä

TIAG on kansainvälisten riippumattomien tilintarkastustoimistojen liittoutuma, joilla on yhteiset tavoitteet ja standardit, mutta ne eivät toimi yhteisen valvonnan tai johdon alaisia. TIAG itse ei tarjoa taloushallintopalveluita. TIAG kiistää kaikki vastuut tai vastuuvelvoitteet sen jäsenyritysten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä.  TIAG:n jäsenyritykset eivät harjoita yhdessä tilintarkastus- ja muiden palveluiden toimittamista, eikä myöskään TIAG:n jäsenten välillä ole oikeus- tai kumppanuussuhteita niiden TIAG-jäsenyyden vuoksi.