Tietosuoja

Henkilörekisterin nimi

Maura Auditin Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseen.

Henkilötiedon käyttötarkoitukset ovat:

1.Liiketoiminnan palveluiden toimitus

2.Liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi

3.Markkinointi ja myynti

4.Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

5.Laskutus, verotus sekä muut taloushallinnan toimenpiteet

6.Työnhakijatietoja käsittelemme rekrytointipäätöksiä varten

7.Työntekijätietoja käsittelemme työnantajavelvoitteiden hoitamista varten

Tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Titteli / Rooli, Yritys (työnantaja), Yrityksen osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään tarvittaessa muita mahdollisia henkilötietoja, kuten henkilön tekemät sopimukset ja transaktiot, jotka ovat asiakastoimeksiantokohtaisesti välttämättömiä.

Tietolähteet

Itse rekisteröity henkilö, asiakasyritys ja sen edustamat henkilöt sekä julkiset tietolähteet, kuten asiakasyrityksen kotisivut.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Toimintamme luonteesta johtuen emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys edellyttää meiltä tietojen luovuttamista, varmistamme pyynnön lainmukaisuuden ennen tietojen luovuttamista.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakastoimeksiantosopimuksessa määritellyn ajan kuitenkin voimassa oleva lainsäädäntö huomioiden, kuten tilintarkastuksen lainsäädäntö.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksia ovat:

1)Vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn lopettaminen ei ole subjektiivinen päätös, vaan ne käsitellään asetukset, lait ja sopimukset huomioiden.

2)Saada pääsy omiin tietoihinsa. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein.

3)Pyytää korjaamaan virheellisiä ja/tai puutteellisia tietoja

4)Tulla unohdetuksi. Tietojen poistaminen ei ole subjektiivinen päätös, vaan ne käsitellään asetukset, lait ja sopimukset huomioiden.

5)Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröity henkilö voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse jäljempänä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse postiosoitteeseen.

Rekisterinpitäjä

Maura Audit Oy

Y-tunnus 2798027-2

Kotipaikka Helsinki

Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Yhteys henkilötietoon liittyvissä asioissa

Sähköpostiosoite on tietosuoja@mauraaudit.fi

Evästeet

Maura Audit Oy saattaa tallentaa tietokoneellesi tietoja, joiden avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Tällaisia tietoja kutsutaan evästeiksi (cookies).

Evästeet ovat pieniä kirjaimia ja numeroita sisältäviä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkoselaimeesi tai tietokoneellesi hyväksynnälläsi. Halutessasi voit estää evästeet tai poistaa jo tallennetut evästeet internetselaimesi asetuksissa.

Osoitteessa www.mauraaudit.fi vierailevan käyttäjän koneelle tallennettavat evästeet (_ga, _gat, _git ja collect) liittyvä Google Analytics ohjelmistoon, jolla tuotetaan tilastoja verkkosivuston käytöstä. Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan.

Halutessasi lisätietoja voit olla yhteydessä meihin – tietosuoja@mauraaudit.fi